WWW.TRYLL.NO

Animasjonsfilmkurs og

FILMKULTURELLE Forestillinger

med historisk innhold

Maskinen på Skibladner

Åpningsnummer til  Mjøskonferansen 2007

Musikk: etter avtale med Arve Henriksen

Utvikling og ferdigstilling av basisutstillinga, utvikling av dataspill om dialekter og multimedia på Ivar Aasen-tunet. Sammen med museolog John Aage Gjestrum. Eksempler på kunder: Universitetet i Oslo, Bergtatt innovasjon AS, Østre Toten kommune

Filmstudieark, filmanmelder filmer med historisk innhold

Div fagbøker. artikler

og journalistisk arbeide


Kunder: Toten Økomuseum, LO, Sanitets-foreninger, Oplandske Dampskibsselskap (Skibladner) Mjøsmuseet. KFF utviklet dokumentasjon av RV4  til utstilling i skjærings-punktet mellom dokumentasjon, kunst og formidling.


VIDEO-, OG  FOTODOKUMENTASJON    VIDEOPRODUKSJON OG ANIMASJONSFILM 

ARTIKLER

MUSEUMSUTSTILLNGER

PEDER BALKE 2002  invitA4.pdfindex_files/invitA4_1.pdfshapeimage_2_link_0
PEDER BALKE 2003  presseindex_files/Peder%20Balke%202003%20presse%202.pdfshapeimage_3_link_0
index_files/LO-damer%20NRK.mov
http://www.lo-glte.no/wp-content/uploads/loglte_2009prin.pdf

ARTIKKEL: «En kvinne alene kan lett feies av  - men tusen søstre kan stille krav“

VIDEO - NRK-innslag: «En kvinne alene kan lett feies av  - men tusen søstre kan stille krav“

MJOSAS ARK - FAGLIG HOVEDDOKUMENT (52,1 mb) MJOSAS ARK.pdf

FOTO

Jeg jobber kontinuerlig med å utvikle egne uttrykk og filmer gjennom støtte fra Fritt ord, Norsk kulturråd, Østnorsk Filmsenter og andre. Uttrykkene kan gjenbrukes, for eksempel i musikkvideoer.

ARVEN ETTER NANSEN - 2011

Videoinstallasjoner og konseptutvikling

Inger Christine Årstad   -   CV 2013.pdf   -   Postboks 13, 2854 Eina   -   Mobil: 922 56 277   -   magica@tryll.no    -    Org.nr. 977338522 mva

http://vimeo.com/24698409
http://www.kjerringvern.no

To animasjonsfilmer om Totens historie

WWW.TRYLL.NO:

Animasjonsfilmkurs.

Alltid med

historisk innhold.

http://vimeo.com/39964840

www.kulturhistorie.no er en hjemmesnekra side som ikke er representativ i forhold til grafiske arbeidene som leveres gjennom KFF.

ARKIV


KULTURHISTORISK FILM & FORMIDLING dokumenterer og formidler kultur- og lokalhistorie. KFF bruker gjerne ekstern kompetanse og leverer høy standard. Grafisk designer Aina Griffin er KFFs faste medspiller. Nedenfor vises eksempler fra ulike oppdrag og prosjekt de siste  15 årene. KFF er dyktig i å finne historiske punkt som egner seg til formidling. For mer info, trykk på bildene/tekst nedenfor.


Eina, 7. januar 2013,  Hilsen Inger Christine Årstad

http://www.ringsaker.vgs.no/Skolesider/Ringsaker-videregaaende-skole/Den-kulturelle-skolesekken-filmeskapisme-i-de-harde-30-aara

FILMKULTURELLE

Forestillinger og foredrag med kulturhistorisk innhold

http://vimeo.com/39964840
http://www.tv2.no/gmn/huldre-og-troll-skal-redde-norsk-film-3709919.html